Tingsryd

Kontroll över skolfotot i Tingsryd

1:24 min

Den årliga skolfotograferingen är för många föräldrar och elever en enda plåga med höga priser och  krångliga beställningsregler. I Tingsryds kommun har man valt att styra upp fotograferingen och genomfört en regelrätt upphandling så att en firma sköter skolfotograferingen.

– Vi uppfattar det som att det här har mottagits väldigt positivt ute på skolorna bland föräldrar och elever. Vi ser ett stort värde i att hålla hög kvalitet på skolfotokatalogen när det gäller bildkvalitet och annat, säger Jan-Henrik Lothigius på Tingsryds kommun.

Det är krångliga regler för hur man kan beställa de färdiga bilderna, höga priser och ibland dålig kvalitet som gjort att flera kommuner i landet beslutat att på olika sätt ta kontroll över den ofta helt oreglerade fotograferingen. Med alla foton som numera lätt kan tas av privatpersoner menar också många att skolfotot spelat ut sin roll.

För Tingsryds kommun var det viktigt att ta kontroll över flera olika delar av skofotograferingen:

– Det gäller layout och bildkvalitet men också agerandet gentemot föräldrar när det gäller prisbilden. Förutom pris och kvalitet har vi vid upphandlingen också vägt in etikfrågorna från företagen.

Däremot har man från Tingsryds kommun inte övervägt att helt slopa skolfotograferingen som man gjort i några andra kommuner i landet.

– Vi tycker att den har ett mervärde för elever och föräldrar och givetvis också för vår personal, säger Jan-Henrik Lothigius.