Val 2014

Politikerfrukost: Brolléus mötte Sara Skyttedal (KD)

24 min

Denna morgon träffade Per Brolléus KD:s Sara Skyttedal för att äta frukost, snacka politik och det kommande valet.

Här hittar du fler politikerfrukostar!