Kronoberg

Mer pengar till ett snyggare leende

1:47 min

Nu utökas det statliga tandvårdsstödet för större behandlingar längre in i munnen som till exempel kronor och broar. Det är de som är över 50 år som framför allt kommer att gynnas av det, enligt Folktandvården Kronoberg.

– Primärt kommer det ge bättre möjligheter att göra fler tänder längre bak. Nu blir det ett bättre ersättningssystem för tand nummer sex där man tidigare inte har kunnat sätta implantat med tandvårdsstöd. Men det går bra nu, säger Stefan Axelsson på Folktandvården i Växjö.

Tidigare har det funnits begränsningar för hur långt i bak i munnen man får göra "kronor" till exempel, men nu har man lättat på det och patienten får ersättning för det. Regelverket är komplicerat och ersättningen ser olika ut i varje enskilt fall. Det beräknas bland annat på hur mycket man lagat innan.

I dag finns de två karensnivåer, den första ligger på 3 000 kronor - utöver det ersätts patienten med 50 procent av kostnaden. Nästa karensnivå är på 15 000 kronor och då är det 85 procent av kostnaden som ersätts av staten.

Det är framför allt gamla människor detta kommer att gynna säger övertandläkaren Stefan Axelsson på Folktandvården i Växjö. Han säger att han upplever att patienter med stora behov där man behöver se över i stort sett alla tänder i munnen blir fler. Och för vissa kan det statliga stödet vara väldigt viktigt. 

– Bruttokostnaden för en stor behandling kan vara mellan 100 000–150 000 kronor och där patienten kommer undan med 25 000–30 000 så det är en bra rabatt även om det är mycket pengar.

Förekommer det?

– Absolut.

Det är tufft att bli gammal?

– Ja, det är alltid tufft att bli gammal och det är nog viktigt för de allra flesta människor framför allt när man blir äldre att man kan äta och tugga bra. Det finns studier som har visat att just måltiden är väldigt viktig för äldre människor.