Lessbo

Socialnämnd kritiseras för omplacering av barn

Socialnämnden i Lessebo kommun får skarp kritik för att inte ha sett till ett barns bästa när det omplacerades från ett familjehem i maj i år. 

Enligt nämnden hade det aktuella familjehemmet svårt för att samarbeta med socialtjänstens personal och efter två familjehemsutredningar togs beslutet att hemmet inte längre var lämpligt.

Men enligt ett beslut från IVO fick varken familjehemmet eller barnet som bodde där säga sitt innan omplaceringen. Något som IVO ser som anmärkningsvärt och en brist i kunskaperna om den lagstiftning som gäller.

Nu kräver myndigheten krav på bättring.