Kronoberg

Fri listning i landstinget från den 1 oktober

Redan från och med den 1 oktober kommer det att gå att lista sig på valfri vårdcentral i den så kallade Södra sjukvårdsregionen. En region som består av Kronoberg, Blekinge, Skåne och Halland.

Egentligen är det från och med årsskiftet den så kallade fria listningen införs, i samband med den nya patientlag som träder i kraft.

Men här i landstinget går det alltså redan om en månad att välja vilken vårdcentral du vill.

Den nya patientlagen införs för att ge den enskilda patienten större inflytande på sin vård än tidigare, enligt ett pressmeddelande.

Här är några viktiga punkter ur den kommande Patientlagen:

• Från 1 januari 2015 ska medborgarna kunna söka vård över hela landet.

• Förutom primärvård kommer även öppen specialistvård att omfattas.

• Landstingen/regionerna kan inte från 2015 begränsa val av öppen vård till det egna länets befolkning.

• Listning i andra landsting kommer att bli möjlig.

• Patienterna kan kräva ytterligare läkares bedömning av diagnosen (s.k. second opinion).

• Information om nya Patientlagen kommer att finnas på 1177 Vårdguiden.