Kronoberg

HVB-hem kritiseras igen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot ett HVB-hem för placerade ungdomar i länet, detta efter en händelse där en inskriven pojke tog sitt liv våren 2014.

IVO har även tidigare kritiserat HVB-hemmet ( se nedan) efter upprepade händelser med våld, bränder och rymningar - något vi tidigare också berättat om.

Behandlingshemmet har gjort en lex Sarah-anmälan.