Val 2014

DEBATT: MP, FP och SD om en multiarena, förskolan och ett asylboende

13 min

Den andra debatten i Älmhult stod mellan Jan Fagerberg (MP), Ingegerd Lennartsson (FP) och Börje Tranvik (SD).  Lyssna på hela debatten här - vi uppdaterar med korta summeringar av vad som sades.

Jan Fagerberg (MP), Ingegerd Lennartsson (FP) och Börje Tranvik (SD) debatterade i Älmhult. Lyssna på debatten i ljudklippet ovan, nedan är summeringar av vad som sades:

Önskning från lyssnare: Jag bor i Eneryda och studerar i Växjö, det tar två timmar att komma hem från gymnasiet. Det funkar inte. Vad vill ni göra för att jag ska kunna bo kvar i Eneryda?

Ingegerd Lennartsson (FP): Självklart ska man kunna bo där, men hur mycket vi kan bestämma om tidtabellerna vet jag inte. Men vi kan trycka på! Det är inte pengar det handlar om utan en samordning.

Jan Fagerberg (MP): Det här är ju viktigt, det är inte acceptabelt med så långa resor. Så snabba förbindelser som möjligt - så billigt som möjligt. Vi kommer jobba för det.

Börje Tranvik (SD): Jag tycker busstrafiken ska passa passagerarna som åker, man får jobba med tiderna. Det är inte acceptabelt med två timmar. Det kan bli att man får utöka busstabellen med någon tid till.

Önskning från lyssnare: Jag önskar klara besked vad som gäller med asylboendet i det gamla ålderdomshemmet Björkhaga i Virestad.

Jan Fagerberg (MP): Vi kan inte styra så mycket över detta. Det är en privat anläggning. Vi har ju problem med bostäder här och därför kan det vara ett lämpligt ställe. 

Börje Tranvik (SD): Vi är inte med på noterna här, vi hade hellre sett att det blivit en annan boendeform. Så stor ansamling på en sån liten ort fungerar inte, det är absolut inte ett lämpligt ställe. Asylmottagningen är i fel fas med vår tid här i Sverige, vi vill inte ha så stor strömning från andra länder.

Ingegerd Lennartsson (FP): Om boendet uppfyller de krav som Migrationsverket ställer så är jag positiv och jag kan inte se att det vore nåt konstigt att de skulle bo i Virestad. Vi måste bara lösa att de kan ta sig till SFI och sådant. Vi måste ta hand om folk som flyr från fruktansvärda förhållanden. 

Önskning från lyssnare: Jag önskar att Silverdalen kommer igen, det gamla nöjesstället har dött ut. Nu är det bara en gammal scen.

Jan: Tveksamt, det fungerar till viss del idag. Bygga nytt eller bygga om tror jag inte riktigt på. Det är viktigt att vi har nöjesställe men det var också klagomål från de kringboende om ljudet och så. En privat entreprenör får nog göra nåt. 

Börje: Det går inte att det tillbaka i samma form som förr. Vi är komna i det läget att vi måste ha en annan typ, vi får försöka hitta nån annan samlingsplats. Det kan finnas pengar till detta. 

Ingegerd: Det är tveksamt om man ska lägga pengar på det. Det finns ju ett behov att ha en plats att ha kul på men vi kan nog inte lägga pengar på det från kommunen.

Önskning från lyssnare: Jag vill ha fler förskoleplatser i Diö.

Jan: Ja, det behövs, så det måste vi ta tag i för att lösa. 

Börje: Ja finns det behov så vill vi satsa på det.

Ingegerd: Ja, finns det behov så ska det finnas platser. Vill man ha inflyttning av barnfamiljer så måste det finnas platser.

Önskning från lyssnare: Jag önskar att ni bygger en ny förskola i Paradiset.

Börje: Ja, finns det behov vill vi satsa på ett sånt.

Ingegerd: Naturligtvis om så många flyttar in att det blir behov av en förskola.

Jan: Ja, Paradiset är en lämpligare placering än idag. Så ja.

Önskning från lyssnare: Jag önskar en multiarena i Älmhult, äventyrsbad, fotboll, handboll, tennis, gymnastik.

Ingegerd: Nej, inte en sådan som i stora städer. Det har vi inte råd med, men det vi har råd med är att rusta upp badet och ishallen och sånt.

Jan: Nej, det finns inga ekonomiska möjligheter, då får en privat gå in. Vi ska rusta upp badet och ishallen. Vi kan tänka oss att stödja en boulehall också.

Börje: All friskvård är ju till godo. Men absolut inte en multiarena. Men ja till boulehall.