Kronoberg

Vill öka kunskapen mot våldsutsatta invandrarkvinnor

1:53 min

För att öka kunskapen om våldsutsatta invandrakvinnor utan permanent uppehållstillstånd anordnas de här dagarna en konferens med fokus på problemet. Susanne Jansson jobbar på Länsstyrelsen Kronoberg som ligger bakom konferensen.

– Uppdraget kommer av att våld i nära relationer är ett prioriterat område av regeringen, säger Susanne Jansson som jobbar på Länsstyrelsen Kronoberg som ligger bakom konferensen.

Förra året kontaktade hundratals utländska kvinnor Sveriges kvinno- och tjejjourer för att få hjälp, detta efter att ha blivit utsatta för våld och förtryck i relationen.

– Monika Burman forskar om den rättsliga hanteringen kring mäns våld mot kvinnor.

Många av männen utövar våld eller kontroll eller psykiskt våld mot kvinnorna. De blir utnyttjade och får jobba gratis i deras företag eller jordbruk. De exploateras på flera plan, säger Monika Burman.