Kronoberg

Hittad liggandes i sin egen avföring

Personal på ett äldreboende i Kronoberg har anmält en händelse i somras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Sarah, då en boende hittades lämnad av personal i sin egen avföring då en stomipåse gått sönder.

Då annan personal kom för att hjälpa till var den boende kall och mycket skamsen över situationen. Det är oklart hur lång tid hen hade fått ligga i sin avföring.

IVO kommer nu att utreda händelsen.