Växjö

Hemtjänstpersonal ska vara mer hemma hos omsorgstagarna

Personal i hemtjänsten i Växjö kommun ska få mer tid till att vara hemma hos omsorgstagarna. Bland annat ska personal på några utvalda enheter inom hemtjänst, särskilt boende och boendestöd gå en utbildning där de ska lära sig att jobba mer effektivt och därmed skapa mer tid hemma hos brukaren.

Det här arbetssättet ska sedan spridas till alla enheter.

Målet med satsningen är att hemtjänstpersonalen ska vara hemma hos omsorgstagaren minst 65 procent av sin arbetstid.