Kronoberg

Sjukvård och skola fortfarande viktigaste valfrågorna

Sjukvården och skolan är fortfarande de två områden som Kronobergarna tycker är allra viktigast inför valet. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Radio.

Det som förändrats sedan i våras då en motsvarande undersökning gjordes är att fler tycker att frågor som rör invandring och äldreomsorg är viktiga, medan allt färre tycker att skatter och försvar är viktiga valfrågor.

Sammanlagt är det 548 personer i Kronoberg som har intervjuats i den här undersökningen.