Val 2014

DEBATT: C och S om vindkraft, bättre vägar och flyktingpolitiken

14 min

Camilla Ymer (S) och Åke Carlson (C) debatterade under vårt direktsända turnéstopp i Lindshammar. Lyssna på hela debatten och läs korta summeringar av vad som sades!

Önskan från lyssnare: Jag önskar att inte vindkraften byggs för nära inpå knuten. De stör och ger skuggor.

Åke: Man är nöjd med allt annat i kommunen, därför blir vindkraften så stor fråga. Vi ska bygga ut till 500 megawatt då blir Kronobergs län självförsörjande på grön el. Det innebär också många jobb, 1000 jobb fördelat över byggtiden. Det är alltid jobbigt för de som påverkas, så är det i ett modernt samhälle. Men vi gör en stor insats för hela mänskligheten. Not in my backyard, brukar man ju säga. Vi har de bästa förutsättningarna för vindkraft i Uppvidinge, vi är också glesbefolkade, men jag förstår att det hjälper inte de som får sin utsikt förstörd.

Camilla: Vi har ju velat ha längre avstånd till bostadshus och vissa sjöar. Vi har valt att begränsa oss till riksintresset, då kan man samla ihop det till ett ställe. Jag vill inte prata megawatt, det är inte politikerna som bestämmer hur stor transformatorstation man ska bygga här. Vi ska bestämma vilka vi ska ge tillstånd och inte, inte om tekniken.

Står ni fast vid ert nej från ert våras?

Camilla: Vi är för vindkraft med måtta, med begränsningar.

Åke: Vi har haft överläggningar med S, vi trodde att vi var överens, där hade vi bestämt om vilka parker vi skulle bygga upp. Nu funkar ju inte Socialdemokraterna så, man har många olika ledare i partiet här.

Camilla: Jag tänker inte förklara hur de andra resonerat, vi är inte överens just nu. Men vi kan bli.

Önskan från lyssnare: Jag önskar mer pengar till enskilda vägar, vägarna är så dåliga att chaufförer inte kör in på dem.

Åke: Jag kan uppfylla det. För i Uppvidinge har vi bra vägar, de är i bra skick, det är med i vårt valmanifest. Generellt är de bra så jag vet inte vilka sträckor det rör. Trafikverket har räknat ut vad det ska kosta.

Camilla: Ja, vi kan inte ge mer än 100 procent i bidrag. Där är vi överens. 

Varför får ridsporten med aktivitetsstöd för sina aktiviteter mellan 5 och 23 år, men andra bara mellan 5 och 20 år?

Åke: Orsaken till att ridsporten har det speciellt är att det är så mycket flickor, och vi måste få en mer rättvis fördelning av pengar mellan pojkar och flickor. Jag kan inte det här med åldersgränserna.

Camilla: Jag har svårt att svara, det finns säkert en anledning till det. Det går mycket pengar till pojkarnas sporter och därför måste flickorna kompenseras.

Önskan från lyssnare: Jag vill ha bättre integrationspolitik, de tar hit flyktingar och sen överger man dem.

Åke: Ja, det här är ett stort kapitel. Vi får 719 stycken, flest per capita i landet. Det är staten som överger dom. De lämnar oss i sticket, vi måste se till att de har skola att de inte far illa. Jag tycker det var bra att statsministern tog upp problemet för det är det. Det är kommunens ansvar med sysselsättning men det fungerar inte. Vi måste få större lokalt ansvar, vi vill jobba med att få dem i arbete snabbt. Vi vill starta egna företag, sfi-utbildning. Vi vill införa ett bemanningsföretag, så får de inga jobb, så får de jobb av kommunen.

Camilla: Det är inte fel på antalet flyktingar. Det är människor vi pratar om, det har sökt sig hit för att få ett bättre liv. De vill inget hellre än att skapa sig ett liv här. Och vi har varit duktiga tidigare, jag har svårt att se varför man flyttade ansvaret till Växjö arbetsförmedlingen till exempel, det funkar inte.

Åke: Vi vill växla mellan de som är på asylförläggningar och de som fått uppehållstillstånd, vi vill satsa mer på de som verkligen vill bo kvar hos oss. Nu blir de tvångsförflyttade till andra kommuner, de rycks upp ur rötterna.

Camilla: Nej, inte färre asylsökande, det är inte antalet. Vem ska säga hur många, det måste man ju känna på nåt vis.

Åke: Vi har bostadsbrist så därför vill vi växla till mer migration och färre aslsökanden. Om alla tagit emot lika många som Uppvidinge hade det varit nästan två miljoner.

Camilla: Där är vi eniga, fler kommuner måste vara med.