Val 2014

DEBATT: V, FP och SD om tak över Storgatan, integration och bostäder

21 min

Första debatten stod mellan Zinar Canpolat, Vänsterpartiet, Nils Fransson, Folkpartiet och Sverigedemokraternas Ellen Franzén. Lyssna på hela debatten i efterhand!

Önskan från lyssnare: Bygg ett slags tak över delar av Storgatan, så den blir mer attraktiv höst, vinter och vår.

Zinar: Ett sånt förslag har dykt upp innan, det är intressant men är inte det lättaste att uppfylla. Men idén är bra, man borde utreda det.

Nils: Nej, gågata ska vara gågata och gallerior ska vara gallerior, det blir konstgjort. Växjö är inte Salt Lake City där det finns en sådan lösninng.

Ellen: Jag håller med Nils, det är bra att Samarkand fungerar som det gör och att man har den tillflykten på vintern. Det vore extremt svårt att genomföra.

Hur ska man göra centrum mer attraktivt då?

Nils: Fler människor ska bo i stan, fler bostäder i stan skapar fler restauranger och sådant. Vi håller ju på med det. Jag är övertygad om att i framtiden kommer vi ha en annan stad än vi har nu, med fler bostäder i centrum - då handlar man här.

Ellen: Vi vill ha fler events på stan, som det är idag till exempel med Matmässan, sådant man kan göra hela året om. Vi kan inspirera till sådant, vi politiker. Det är jag beredd att lägga pengar på till viss del.

Zinar: Jag bodde i London, och vi har samma problematik som där, att vi bara har en huvudgata. Det är en kommunalangelägenhet. Fastighetsägarna här vill tjäna pengar och ska de, men tar de för dyra hyrorna så försvinner kanske butikerna. Men det är något näringslivet måste kunna tänka sig - att ha billiga hyror.

Men är det för dyrt att parkera?

Zinar: Inte riktigt, för vi vill uppmuntra gång och cykling. Vi vill ha det som det är. Vi vill också bygga 700 lägenheter uppe vid Arenastaden och då blir det nära in till stan att cykla och gå. Och vi vill att man ska använda kollektivtrafiken.

Ellen: Ja, vi tycker det är för dyrt, jag är inte insatt i exakt vad vi vill göra men vi vill driva lägre parkeringsavgifter.

Nils: Vore det gratis eller p-skiva så skulle stan korkas igen på bara några timmar. Det kostar 18 kronor i timmen och 5 kronor i zon 2, det tycker vi ska vara kvar. Det är gratis på söndagar och efter 12 på lördagar. Den stora volymhandeln ska inte vara här i stan, det sker en strukturomvandling, det är ett problem om det blir tomma butiker, men med fler människor i stan kommer vi få fler butiker.

Önskan från lyssnare: Jag tycker inte om ”finare” stadsdelar, jag tycker om stadsdelar. Bygg mer billiga bostäder i billliga bostäder, jämna ut!

Nils: Här i stan kan vi inte bygga billigare bostäder till exempel. Men ändå måste jag säga att jag har precis sett HSB:s kalkyler för 1,2 miljoner i insats och 3500:- i avgift vid stationsområdet. Det går inte att bygga billigt om man bygger nytt, så är det helt enkelt.  

Ellen: Jag tror det är en fin tanke, men det är svårt. Vi får inrikta oss på att skaffa jobb, att folk får jobb så de kan bo var de vill. Jag tycker det är märkligt att det är så dyrt, mer som i Stockholm, men det är ju sånt tryck av unga. Det är ett komplicerat problem. Jag kan inte säga hur det ska lösas.

Zinar: Det är inte det lättaste. Men på Bäckaslövsområdet vill vi utveckla en detaljplan för med 2000 bostäder, där kan man få igång tanken, att det omfattar allting.

Men billiga bostäder i dyra områden? 

Z: Där vill vi försöka med det, har vi mark kan vi göra det. Jag kan inte alla detaljer men idén är vi öppna för.

Nils: Vi har de billigaste byggkostnaderna i landet, det är omöjligt att få det billigare. Jag beklagar det. 

Önskan från lyssnare: Bättre integration tack, vi kan inte ta in så många och sedan inte ta hand om dom.

Zinar: Den här frågan är känslig. Ge asyl är den lätta biten, integration den svåra. Samtidigt måste vi skapa jobb, bostäder, vi måste ha en handlingsplan. För framtida utmaningar måste vi komma igång med bostadsbyggandet, satsa på infrastruktur och se till att skola och omsorg får nya arbetstillfällen. Vi ser det som att alla som har behov, som flyr från förtryck och krig, ska få komma hit, vårt ansvar ska vi ta och göra så gott vi kan.

Ellen: Av de som kommer idag är det 10 procent som är de här asylflyktingarna du pratar om. 90 % är kvar, de kan vi bestämma om vi ska ta emot eller inte. Vi ska rösta inom kommunen om detta, vi i Växjö har nu tagit vår kvot, att vi nu ska satsa på en att göra Araby mindre segregerat. För det första: Språket, mer pengar till SFI. Där ska de också få veta mer om kulturen, att känna sig mer som svenskar. Nummer två är jobben såklart, där tror vi inte på en positiv särbehandling, det bidrar till främlingsfientlighet. De ska tala lika bra svenska som oss efter några år.

Zinar: Det måste jag få kommentera. Jag kom hit 1997 och det tog mig många år att tala som jag gör idag. På den tiden fanns resurserna, det har vi inte idag. 

Ellen: Men då ska man inte ta in fler, om vi inte har de resurserna.

Nils: Vi ska inte stänga dörren, vi måste ta hand om. Men problemet är att få folk i arbete, men där har regeringen gjort en reform som gör att man istället för att mötas av socialen kommer till Arbetsförmedlingen direkt. Vi vill nu ha en egen arbetsförmedling i kommunen. Vi kommer lyckas mycket bättre! Det här är inget problem, det finns massor att göra. Vi skulle kunna bygga andra typer av bostäder i Araby till exempel, vi har massor med mark där. Det är bara att sätta igång. 

Ellen: Men hur skulle det lösa segregationer? 

Nils: Man kan byggas bostadsrätter och äganderätter, då löser man det!

Ellen: Men finns det en efterfrågan av det i Araby?

Nils: Ja, det finns behov!

Zinar: Det kommer inte göra saken bättre. Det finns ett integrationsproblem, och det blir inte bättre av att bygga nya lägenheter i segregerat område. De som kommer till Sverige måste spridas jämt ut i olika delar av staden. Inte som nu, de är reservat, det är vad de är.

Ellen: Tack, jag håller med. 

Nils: När svenskarna flyttade till Amerika bodde alla i Chicago!