Val 2014

DEBATT: M och S om jobb för unga, ett levande centrum och stöd till barn med särskilda behov

24 min

Andra debatten i Växjö stod mellan Bo Frank (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S). Hör hela debatten här!

Önskan från lyssnare: Jag är 21 år och har sökt hundratals jobb. Min önskan är enkel, jag vill ha ett jobb.

Bo: jobben växer fram io snabb takt. Sen vi tog över i Växjö har 3000 nya jobb skapats. Aldrig har en sådan stor del av befolkningen arbetat som idag. Så om Borg får fortsätta så kommer det bara blir fler i arbete.

Åsa: Det har ju visat sig att när Borg kör sin politik, så får vi får färre jobb.

Nu är det förvirrande för väljarna, vi tog reda på hur det är. Och det visar sig att färre är i arbete nu är för sju år sedan. Från 908 till drygt 2200 arbetslösa unga. 

Bo: Ja, men det har tillkommit massor av jobb. Sen så är det men man ska komma ihåg också att om man är exempelvis student till exempel räknas man med inte i statistiken nu. Det vi konstaterar är ändå att ungdomsarbetslösheten sjunker. 

Åsa: Vi har fler idag som är arbetslösa idag än 2006, vi måste slå fast det och då måste man göra nåt åt det. Hen är inte ensam. Jag vet att vi har en stor del arbetslösa växjöbor, vi borde kompetensmatcha dem med företagen som söker folk. Detta tror jag är viktigt oavsett om man är ung eller vuxen. Man när man är ung måste man få referenser, men också att man har en gymnasieutbildning. Därför vill vi ha ett lokalt utbildningskontrakt, inom 30 dagar ska man ha en utbildning, praktik eller jobb.

Bo: Och där är vi med, men vi vill satsa ännu mer på exempelvis lärlinmgar. Men vi vet också att de arbetslösa matchar inte riktigt det behov som finns idag. De största arbetsgivarna som finns för unga är restauranger och hotell. S vill höja avgifterna och momsen för restaurangerna att anställa. I en bransch där ungdomar och invandrare jobbar. Många restauranger här i Växjö kommer får slå igen om Socialdemokraterna får som de vill och ungdomar och invandrare kommer bli arbetslösa. 

Åsa: När det gäller restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften så är det så idag att ni smetar ut statliga pengar på alla som kanske ändå kan få jobb. Det är smartare att istället för att lägga på de som har jobb, lägga pengar på de som inte har jobb. Jag är förvånad att regeringen dragit ner på utbildningsplatser. Det är vansinne!

Bo: S är beredda att spendera 40 miljarder ytterligare, är man i opposition har man hur mycket pengar som helst.

Men lokala förslag?

Bo: Vi behöver fler utbildningsplatser på sådant som matchar arbetsmarknaden. 

Åsa: Se till att få ungdomsgaranti, jobb, praktik eller utbildning inom 30 dagar. Mer fokus på kompetensmatchning.

Det ska handla om nya matorganisationen. Nästa önskan: Jag önskar att kommunstyrelsen äter en portion upp-micrad mat från storköket på Älgvägen fram till valdagen.

Åsa: Det är viktigt att centralisera måltidsorganisationen. Den är idag utspridd på flera olika ställen. Skol och omsorgsnämnden kommer behöva ägna sig åt sin huvudverksamhet och genom att ha en samlad måltidsorganisation kan man fokusera på maten. Men det är ändå viktigt att man ger den här organisationen bästa möjliga förutsättningarna. Vi har valt att låta budgeten som ligger idag ska vara oförändrad. Men M vill spara massor på den här organisationen. Redan nästa år 10 miljoner. Det klart det blir kvalitetsförsämringar i maten. 

Bo: Vi har tagit ett gemensamt beslut, idag rinner pengarna mellan stolarna, det ska lagas så nära som möjligt men det blir inte sämre mat som vi gör nu. Vi ska ha lokal tillagning men man kan inte ha det på alla små ställen, på varje enhet. Det blir för dyrt. uppmicrad mat kommer det finnas, men vi ska också ha lokal tillagning på olika enheter, men inte precis överallt. Vi vågade inte spara så mycket som konsulten tyckte, 50 miljoner. Vi sa istället att vi kan spara hälften.  

Åsa: Jag tror man kan effektivisera men det ska gå till bättre mat. Vi kan ju inte ta tillbaka det och lägga nån annan. Konsultrapporten var ju inte bara om gemensam måltidsorganisation ett gemensamt centralkök. Och det var där vi skulle spara. Vi andra är lite osäkra på vad det innebär. Vi ska nu ha kvar kök på större äldreboenden och förskolor och skolor, det har vi inte hört innan. Älgvägen får ju göra mycket annat än de ska. Där ska man BARA laga kyld mat, det kommer bli bra mat som distribueras därifrån.

Bo: Jag håller med Åsa.  

Önskan: Jag vill ha mer pengar till barn med särskilda behov.

Bo: Vi kommer presentera ett utspel om skolan imorgon. Vi har anslagit för nästa år 1,8 miljarder till skolan, vi ska fortsätta minska grupperna, fler förskollärare, mindre grupper. Fler specialpedagoger, vi ska satsa på de yngre barnen. Det ligger redan i vår budget för 2015.

Åsa: Det låter ju bättre än vad det ser ut i budgeten, jag ser fram emot utspelet, du kommer kanske presentera nya miljoner där? Det skiljer mycket vad vi satsar och vad ni satsar. Jag håller med den som önskar, vi måste fokusera på yngre barn och de med särskilda behov. Det är nödvändigt om vi ska gå ut med bästa kunskaperna. Det är kul att vi delar problembilden, men vi har olika syn på redskapen och viljan om hur vi ska göra.

Bo: Jag kan bara beklaga att Alliansen inte har lika mycket pengar till allting, som ni har…

Jag önskar ätbar växtlighet i centrum.

Bo: Vi har nästan det, vi har mycket närodlat, vi bygger i Ekobacken. Vi har växthus för sjukhusköken. Vi jobbar mycket med detta. Men vi kanske inte ska gräva upp Stortorget och odla.

Åsa: Jag tycker det är en bra idé, men kanske inte exakt på Storgatan. Det är spännande med urbana stadsodlingen och hur vi kan göra där.

Hur ska man få centrum att leva, många tycker ju stadskärnan dör ut?

Bo: Vi tror på Växjö, World trade center beslutade om en satsning häromdagen, till exempel. Det ger vitamininjektion i centrum! Vi kommer satsa 3 miljarder på nya byggnader, järnvägsstation och så vidare, det kommer leda till ökat underlag, fler restauranger osv i city. City kommer blomstra!

Åsa: Vi måste funderar mycket på detta, hur city ska blomma upp. Det finns dom som upplever att det går bra och de som det går sämre för. Genom fler bostäder blir det ett annat flöde på gatorna. Bor man i centrum så konsumerar man på ett sett, arbetar man här på ett annat. Men viktigt är att vi måste prata med varann, växjöbor, fastighetsägare och näringsidkare.

Bygg cykelväg mellan Alvesta och Växjö.

Bo: Ja, det kommer.

Åsa: Det är något som Trafikverket kan lova, inte vi. 

Bo: Vi tar tyvärr över mycket av sådant och jag vet att det finns ritat.

Växjö plus Alvesta, kan det vara lika med sant?

Bo: Den frågan är aktuell först när det finns en politisk ledning i Alvesta. Jag önskar att Alvesta kommun tar ställning, och när det finns bred politisk uppgörelse i Alvesta för det, ska vi ta ställning. 

Åsa: Vi måste samarbeta med Alvesta, och på sikt kommer vi nog bli en kommun. 

Önskan: Återställ elljusspåret i Braås.

Bo: Ja, vi ska försöka klara av det, men man ska inte lova för mycket.

Åsa: Det är många aktörer och vi måste ta ett helhetsgrepp, men jag kan inte lova.

Sänkt hastighet till 30 i hela Växjö stad.

Bo: Nej.

Åsa: Nej.

Jag önskar lika fina lekplatser och parker i Ingelstad, känns som att pengarna inte räcker till ytterområdena

Åsa: Kan inte säga det just nu. 

Bo: Jo, det kan jag göra, vi föreslår att de mindre orterna ska ha en upprustning av centrumkärnan i de här orterna.

Bussfilerna inne i stan (önskan inte färdigskriven)

Åsa: Nej.

Bo : Nej, de ska vara kvar.