Sverige

Många för utbildade för sitt jobb

1:44 min

Både fack och arbetsgivare tycker att det är ett problem att många är överkvalificerade för sina jobb. Det bidrar till att personer med kortare utbildning trängs undan från arbetsmarknaden. Men arbetsmarknadens parter har olika lösningar på problemet.

I en ny rapport pekar LO på att det inte i första hand saknas lågkvalificerade jobb med låg lön. I stället saknas det högkvalificerade arbeten för alla dem med längre utbildning.

– De med kortare utbildning trängs undan från jobb som de faktiskt skulle kunna få, och det skapar högre arbetslöshet i en grupp som har kort utbildning. Därför är det väldigt olyckligt att regeringen de senaste åtta åren har fokuserat så mycket på att subventionera fram enklare jobb, säger LO-ekonomen Thomas Carlén.

Han tycker att det viktigaste är att skapa fler kvalificerade jobb.

– Tyvärr så ser vi ju att regeringen gör det raka motsatta. Deras politik är nästan ensidigt inriktad på att subventionera fram fler enkla jobb. Det riskerar till och med att förvärra situationen och utbildningsmatchningsproblemen, säger han.

Enligt LO har mer än hälften av dem som arbetar en längre utbildning än vad jobbet kräver. Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv håller med om den beskrivningen men har helt andra lösningar på problemet med överutbildning. Det handlar bland annat om att sänka trösklar in på arbetsmarknaden, exempelvis genom lägre arbetsgivaravgifter, enligt Tobias Krantz, utbildningschef på Svenskt Näringsliv.

– Det handlar om ingångslöner och om hur arbetsrätten är konstruerad. En annan faktor som är central är just utbildningssystemet, vi måste se till att de utbildningar som finns i större utsträckning matchar de behov som finns ute i företagen, säger han.

Facket kritiserar alltså regeringen för att sikta på fler enkla, lågavlönade jobb. Svenskt Näringsliv kritiserar samtidigt Socialdemokraternas förslag om att satsa på mer utbildning. Det riskerar att leda till mer överutbildning, enligt Tobias Krantz.

– Vi har ibland en förmåga att säga att mer utbildning löser alla problem, men det handlar mer om att människor ska få rätt utbildning.