Kronoberg

Landstingsvalet kan bli avgörande för sträckning av ny järnväg

1:42 min

Regeringens beslut om att bygga en höghastighetsjärnväg har utlöst en dragkamp mellan Växjö och Ljungby. En dragkamp som kommer att utspela sig i den nya regionen som väljarna utser i landstingsvalet.

– I Ljungby finns ingen järnväg och det här ser man som en stor möjlighet för utveckling. Samtidigt bor det väldigt många människor i den östra, delen som naturligtvis inte vill gå minste om samma utveckling. Så jag tror att det är naturligt att olika politiker i olika länsdelar har olika åsikter, säger Roland Gustbée, som är ordförande i styrelsen för Regionförbundet Södra Småland.

Regionförbundet Södra Småland valde 2009 att ställa sig bakom förslaget att bygga en höghastighetsjärnväg med en västlig sträckning genom Ljungby. Ett projekt som många trodde ligga långt fram i tiden, om det alls skulle bli verklighet. Men i år fattade regeringen beslutet att järnvägen ska byggas, vilket även oppositionen ställt sig bakom.

Och det har fått Växjös kommunalråd Bo Frank att lämna in en skrivelse till Regionförbundet att man ska lobba för en sträckning optimal för sydöstra Sverige.

Carina Bengtsson är centerpartiskt kommunalråd i Ljungby.

– Det är ju deras sak att agera på det sättet, samtidigt tycker jag att det är lite märkligt eftersom regionen tagit ett inriktningsbeslut att verka för att järnvägen ska gå här utanför E4:an.

Det blir den nya regionen som väljarna utser i landstingsvalet på söndag som får hantera frågan. Och vad man kommer fram till kan komma att väga tungt. Roland Gustbée igen: 

– Regeringen har ju sagt att de kommer att kräva medfinansiering och det är ju regionen som sitter på de mesta infrastrukturpengar som finns i länet. Kommunerna har en del men jag tror nog att regionen är en ganska tung part i det här.