Kronoberg

Något fler förtidsröstare i länet än för fyra år sedan

Knappt en vecka innan valdagen är det något fler kronobergare som valt att förtidsrösta än motsvarande tid inför valdagen för fyra år sedan.

Har du förtidsröstat? 

Hittills i år har 15 390 förtidsröster registrerats i länet, enligt Valmyndighetens hemsida och det är 189 fler förtidsröster än vid motsvarande tid före valet 2010.

I landet ser det däremot annorlunda ut. För även om förtidsröstning blivit vanligare vid de senaste valen så är det inte riktigt lika många i landet som helhet som förtidsröstat än. Knappt 50 000 färre nu än 2010.