Kronoberg

Allt fler har skulder för skolfoton

1:29 min

Det har blivit allt vanligare med skulder för skolfoton som hamnar hos kronofogdemyndigheten. Det framgår av ny statistik från myndigheten som tagits fram av Dagens  Nyheter.

– Det har ökat i ganska stor omfattning, det visar ju den här nya statistiken. Det är ju tyvärr alldeles för ofta när vi handlägger ärenden med gäldenärer som de har skolfotoskulder. Ofta när man talar med de här människorna som har sådana skulder så tycker de påfallande ofta att de inte borde haft  de skulderna, för de upplever de att det varit oklarheter om de har beställt eller inte beställt några foton, säger Dennis Blomfeldt vid Kronofogdemyndigheten i Växjö.

Så rådet är att man måste ta reda på exakt vad som gäller med det skolfotföretag man kommit i kontakt med.

Skuldbeloppet för skolfoton som gått vidare till Kronofogden har ökat med 180 procent på två år till nära tre miljoner för landet som helhet enligt myndighetens egen statistik.

Det är upp till den som får en försändelse från ett skolfotoföretag att noggrant  kontrollera vilka villkor som gäller.

Och kommer det krav på betalning för något som man anser sig inte ha beställt då måste man agera:

– Kommer man inte överens med företaget så att man får ett betalningsföreläggande från kronofogden  som man anser felaktigt då måste man skicka in ett bestridande till kronofogen annars klubbas det att man är skyldig de här pengarna.