Markaryd

Bengt Germundsson (KD): "Åtgärda problemen på riksväg 15 snarast!"

Hur många olyckor ska egentligen behöva hända på Riksväg 15 mellan Timsfors och Råstorp innan Trafikverket agerar? Det undrar Bengt Germundsson, (KD) kommunstyrelsens ordförande i Markaryd i en fråga till Trafikverket.

Bengt Germundsson (KD) vill att Trafikverket tar ansvar för att åtgärda trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan genom att bland annat bredda vägen på vissa platser och sänka hastigheten till 70 kilometer i timmen samt göra det säkrare för cyklister.

Snart ska kommunstyrelsen i Markaryd sammanställa sina krav om en förbättrad trafiksäkerhet och lämna över de till Trafikverket.