Ljungby

Biograf får över 200 000 kronor i stöd för digitalisering

Garvaren Bio i Ljungby får drygt 206 000 kronor av Svenska Filminstitutet för att digitalisera verksamheten. Garvaren Bio är en av åtta biografer i landet som får stödet.

Stödets syfte är att stärka biograferna på främst mindre och medelstora orter och också se till att det blir en likvärdig biografstandard över hela landet.