Ingen veckogammal mat till pensionärerna i Ljungby

Pensionärerna i Ljungby kommun kommer även i fortsättningen att få sin mat levererad från Ljungby varje dag. Det beslutade socialnämnden på onsdagen.

Socialnämnden röstade nej till försöket med att skicka ut en veckas mat i taget till pensionärerna, mat som lagats i Lund och som pensionärerna sedan skulle värma dag för dag.

Alla partier utom socialdemokraterna röstade nej.