Växjö

Problem med möss på fik

Ett café i Växjö som fått problem med möss måste nu se till att skadedjuren inte kan ta sig in i lokalerna, efter ett beslut från miljö- och hälsokontoret. 

Det var efter ett klagomål från besökare som sett möss i cafédelen som inspektörer från kommunen gjorde en extrakontroll och där det kom fram att personalen fångat in två möss och att det fanns problem med håligheter i lokalerna där djuren kunde ta sig in.

På grund av risken för föroreningar och matförgiftning måste nu caféet vidta åtgärder.