Kronoberg

Nya sjukvårdsregler utnyttjas av få kronobergare

1:29 min

Ännu har inte så många kronobergare utnyttjat de utvidgade möjligheterna till olika sorters sjukvård utanför länet.

Det är den nya patientlagen som från årsskiftet bland annat ger patienter större möjligheter att välja vårdutförare också utanför länet, det berättar Sandra Stern som arbetar med vårdstöd inom Region Kronoberg:

- Förändringen är ju att du som patient ska kunna välja att dels kunna lista dig på en vårdcentral någon annanstans i Sverige och du ska också kunna välja öppenvård på andra sjukhus och vårdgivare runt om i Sverige. Vi i södra Sverige har varit ganska generösa med det här att flytta sig över länsgränserna också tidigare, men till viss del öppnar det här förstås ytterligare för våra patienter att söka vård i andra delar av landet.

Fram till att den nya patientlagen trädde i kraft vid årsskiftet var det främst studenter och arbetande i länet som bor utanför länet som utnyttjat möjligheterna till vård utanför Kronobergs län.

Och de nya utvidgade möjligheterna till vård utanför länet har under de första månaderna inte inneburit att så många fler sökt vård utanför länet:

- Jag har än så länge inte sett något stort utflöde på det viset.

Och även om nu fler kommer att söka olika sorters vård utanför länet tror inte Sandra Stern att det kommer att medföra några stora följder för sjukvården i Region Kronoberg:

- Jag tror att det kommer att bli ett nollsummespel, men det är lite tidigt att spekulera i om det kommer att bli några stora volymförändringar eller så, säger Sandra Stern.