Kronoberg

Färre unga i länet utan jobb

Andelen unga i Kronoberg som är utan jobb fortsätter att minska. Och minskningen är större än genomsnittet i landet.

Vid slutet av augusti var drygt 1 600 ungdomar inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med nära 15 procent, vilket är en större minskning än i riket som helhet där motsvarande minskning var 13,5 procent.

Vid slutet av augusti var nära 7 700 personer inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar, en minskning med nära en halv procent jämfört med för ett år sedan.

Arbetslösheten i länet uppgick i augusti till 8,3 procent.