Kronoberg

Krösatågen fyller 30 år

1:24 min

För 30 år sedan invigdes den första Krösatågstrafiken i ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Kronobergs och Jönköpings län. Det efter att många andra länstrafikbolag har lagt ner tågtrafik och ersatt den med bussar.

För Hanna Young från Gemla har tågen betytt en hel del:

- Vi kan ju komma in till marknaden på torgdagen, vi kommer snabbare in till centrum, vi kan vara ute på kvällarna på fredagar, några av tågen stannar ju på kvällarna också.

Men det finns nackdelar också?

- De äldre tågen, och några av de nya också, saknar steg så det är svårt med barnvagn, och ersättningsbussar saknas också ibland så då kommer man ingenstans om tåget uteblir.

Från en blygsam start kan man i dag åka Krösatåg till Halmstad i väster, Kalmar och Karlskrona i öster, Hässleholm i söder och Jönköping i norr.

Och planer finns på en fortsatt utveckling av Krösatågen, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör vid Länstrafiken Kronoberg.

- Vi arbetar framför allt med att minska restiden mellan Växjö och Jönköping. Kan vi på lite längre sikt få ner den till en timme blir det helt andra förutsättningar för att pendla.