Kronoberg

Domstol: Patienter måste få betala med kontanter

0:48 min

Region Kronoberg måste ge sina patienter möjligheten att betala med kontanter även vid länets vårdcentraler. Det har nu Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.

Efter flera turer beslutade landstingsfullmäktige för två år sedan att vi bara skulle få betala med kontanter vid länets sjukhus i Växjö och Ljungby.

Vid övriga vårdinrättningar, framför allt vårdcentralerna, var det bara kort eller faktura som skulle gälla.

Beslutet överklagades till förvaltningsdomstolen och kammarrätten och har nu alltså slutligen avgjorts i högsta förvaltningsdomstolen.

De menar att Region Kronoberg har en skyldighet att ta emot betalning av patientavgifter med kontanter, enligt lag.

Därmed går man precis på samma linje som tidigare domstolar gjort.

Tryggve Svensson, vänsterpartistisk regionpolitiker i Ljungby är en de som stridit för att man ska få använda kontanter.

– Äntligen, det tog tre år, men jag visste jag skulle få rätt, jag tycker det var ett förakt mot människor som kanske inte hängt med i den nya tekniken, för dem är detta en seger.

Stefan Ahlrik, pressansvarig vid Region Kronoberg, kommenterar domen på följande vis:

– Vi har precis fått ta del av domen så ansvariga i regionen kommer så snabbt som möjligt sätta sig in i beslutet, men vad man kan säga är att vi självklart kommer följa utslaget.

Vad kommer ni att göra nu?

– Vad det handlar om nu är att sätta sig och diskutera när och hur det återigen går att betala med kontanter på fler platser inom sjukvården än vad det gör idag.