Kronoberg

Gåvan som ska rädda liv

1:30 min

Medicinsk utrustning för 2,1 miljoner kronor skänker Bolmsö-Tannåkers brandvärn till Region Kronoberg.

Det handlar om så kallade hjärtkompressionsmaskiner som man fått finansierade av Kamprad-stiftelsen.

– Upprinnelsen till detta var att jag var med om en händelse på Bolmsö då det var en person som fick sätta livet till, säger brandvärnets ordförande Ola Johannesson och berättar att han då började tänka i de här banorna, att insatserna kunde förbättras med mer utrustning.

Stefan Engdahl, verksamhetschef på ambulansverksamheten på Region Kronoberg, förklarar att utrustningen syftar till att få igång hjärtat med cirkulation:

– Man sätter dit utrustningen över patientens bröstkorg som då trycker så  att det skapas en viss cirkulation, förklarar han.

– Vi tror att vi kommer ha stor nytta av utrustningen, den kommer finnas i alla ambulanser över hela länet.