Lessebo

Ny kritik mot socialtjänsten i Lessebo

1:02 min

Socialtjänsten i Lessebo kommun får nu återigen kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för en barnutredning som varit bristfällig.

Den här gången gäller det ett barn som varit familjehemsplacerat, och där kommunen får kritik för både bristande utredning, uppföljning och dokumentation.

Lars Altgård (S) är socialnämndens ordförande i Lessebo kommun, och han säger att det här till stor del beror på att det inte funnits tillräckligt med personal.

– Det är ju väldigt beklagligt naturligtvis och vi har problem med kontinuiteten när det gäller socionomer, vi försöker göra så gott vi kan men vi har svårt att få fullt bemannat med socialsekreterare.

Men ska det vara så att barn riskerar att fara riktigt illa för att ni inte kan bemanna förvaltningen?

– Nej naturligtvis inte, och vi gör allt vi kan, men det är en väldig efterfrågan på socionomer överallt.

Att ett litet barn som detta hamnar i kläm för att ni inte har resurser, vad känner du som ansvarig politiker kring det?

– Det är ju naturligtvis inte acceptabelt, det får ju inte vara på det viset.

Men så är det ju?

– Ja det har ju varit så, men förhoppningsvis är det inte så nu och kommer inte att vara så framöver.

Vad gör ni då för att det inte ska hända igen?

– Vi får ta hjälp utifrån av konsulter och liknande och det gör vi också.