Kronoberg

"Slopa bygglov för båt på tomten"

1:29 min

Slopa kravet på bygglov för vinterförvaring på den egna tomten av båt, husvagn eller husbil. Det kräver Villaägarnas Riksförbund och får nu stöd av boverket.

Gert Brushammar från Villaägarnas Riksförbund i Kronobergs län:

- Det är huvudsakligen ett medlemskrav. En mycket stor majoritet av medlemmarna vill ha bort kravet på bygglov. Kommunerna tillämpar de här reglerna på olika sätt. Det förekommer att kommuner tycker att bygglov inte är nödvändigt, andra konstaterar att bygglov är egentligen ett lagkrav och man tar olika betalt för bygglovsansökningarna också.

Och bland länets åtta kommuner varierar synen på den här typen av vinteförvaring. Från Alvesta kommun svarar man att plan- och bygglagen gäller, från Markaryds kommun att det beror på hur stor båten är och att när det gäller husvagnar och husbilar är det viktiga att de inte utnyttjas som permanentbostad, och så svarar också fler andra kommuner i länet.

Och där har bygglovet med säkerheten att göra:

- Bygglov syftar till att veta var man kan tänkas ha folk i händelse av en olycka, till exempel ett gaslarm eller en eldsvåda, var kan det finns folk som bor? En uppställd husbil kan alltså vara en bostad.

Det här kan behöva lösas på annat sätt om bygglov slopas. I förslaget från Villaägarna föreslås också ett avstånd på fyra och halv meter mellan uppställd båt eller husbil och tomtgräns.

- Grannarna har ju ett rättmätigt krav på att inte få sin tomt skymd.

Beslut om ett eventuellt slopande av bygglov för vinterförvaring av till exempel fritidsbåt på den egna tomten väntas senare i höst.