Alvesta

Biograf kompenseras för höjd moms

Alvesta är en av cirka 50 biograforter i landet som ska få stöd för att klara den aviserade momshöjningen på biobiljetter, från 6 till 25 procent. Redan nästa år ska 25 miljoner kronor delas ut till biograferna.

I våras meddelade kulturdepartementet att det filmavtal som har reglerat svensk film de senaste 50 åren är uppsagt.

En ny helstatlig filmpolitik ska sjösättas från och med 2017 och finansieras genom den här momshöjningen på biobiljetterna.