Kronoberg

Träaska på myr kan stoppa svältkatastrof

5:45 min

Hur ska vi undvika en svältkatastrof för älg och rådjur när maten på Gudrunhyggena tar slut? Gödsla myrarna med träaska, föreslår skogsägaren Kjell Skoog.

– Skogsägare och jägare måste se till att det finns tillräckligt med mat i skogen för klövviltet. Jag har därför gödslat en myr. Där finns det nu mycket viltfoder som bärris, vide, asp och mycket tall.

Kjell Skoog som har sin fastighet i Skäckarp drygt två mil sydväst om Ljungby vill nu att fler gör något för att stoppa en befarad massvält för klövviltet.

Bakgrunden är att älg och rådjur har vant sig vid att det finns gott om mat på stormhyggena, men det är bara en tidsfråga innan viltfodret där är borta.

Efter stormen Gudrun planterade skogsägaren i stort sett bara gran. Det har visserligen kommit mycket lövsly på stormhyggena. Men många skogsägare röjer bort lövet och när lövträden som inte röjs bort växer ifrån klövviltet finns bara gran kvar, som klövviltet inte gärna äter.

– Det är vi skogsägare och jägare som har ansvaret för att det finns tillräckligt med mat för djuren i skogen. Vi kan inte bara sitta och vänta på att viltfodret tar slut. Det krävs åtgärder för att vi ska undvika en svältkatastrof, säger Kjell Skoog.