Kronoberg

"Vårdcentraler riskerar slås ut"

Flera vårdcentraler i Kronoberg kan tvingas lägga ner när ersättningssystemet till vårdcentralerna nu förändras. Det menar den borgerliga alliansen i Region Kronoberg.

Alliansen är mycket kritisk mot den ersättningsmodell som den rödgröna majoriteten fattade beslut om i går. Modellen går ut på att vårdcentraler ska få ersättning - inte bara utifrån antal listade patienter och vårdtyngd - utan också utifrån så kallade socioekonomiska faktorer och ålder.

Den nya modellen införs successivt från den 1 januari.