Tingsryd

Skolor i Tingsryd tvingas ta bort askkoppar

1:37 min

Tre skolor i Tingsryd förbjuds nu att ha askkoppar på, och i närheten av, skolgårdarna.

Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör som tagit i med hårdhandskarna.

– Det är inte tillåtet att ha så kallade rökrutor eller iordningställda rökplatser inom skolområdet, det är lag på det, säger Jan Metsjö.

Wasaskolan och grannskolan Academy of Music and Business, AMB, är två av skolorna som nu föreläggs – alltså tvingas ta bort sina askkoppar som finns utanför själva skolgården vid parkeringen. Den tredje skolan som fått ett så kallat föreläggande är grundskolan Dackeskolan. 

På AMB går 17-åriga Nora Holm och hon är skeptisk till askkoppsförbudet. Rökarna finns ju på skolan och var ska de ta vägen då, undrar hon.

– Jag kan tänka att det blir nedskräpning runt skolan i stället om man inte har askkoppar i närheten eftersom folk kanske inte går så långt bort och röker, även om det är de reglerna som är satta, säger Nora Holm.

Rektorn på Wasaskolan säger att hon kommer att lyda ordern att ta bort de två askkopparna i betong som finns utanför skolgården. Men hon är också rädd för att det i stället kommer att bli stora problem igen med fimpar och skräp på andra ställen istället. Frågan är komplex och svår, menar hon.

– Vi har haft problem tidigare med att vi haft rökare framför skolans entréer, och på Linnerydsvägen där det varit ett stort problem med rökare som stått i grannars trädgårdar. Och för att få bort det problemet så har vi agerat på det här sättet att vi har satt upp askkoppar utanför skolans området och hänvisar eleverna dit.

– Det har haft en väldigt bra effekt. Vi har ingen rökning framför skolan och så vidare och jag känner att det blivit en mycket bättre skola på det sättet, fortsätter Anna Isaksson.

– Det är väl en informationsfråga, att eleverna får veta vad som gäller, att man ska ta hand om sina fimpar, kontrar miljö- och hälsoskyddsinspektören Jan Metsjö.

Det är politikerna i jävsnämnden i Tingsryd som formellt förelagt de tre skolorna om rökbudet.