Universitetet

Linnéstudenterna: Utländska studenter diskrimineras

1:26 min

Av de 95 studenter som har sökt sig till akutboendet i Växjö för att de inte fått någon bostad är 84 utländska studenter. Något som kan handla om diskriminering, menar Linnéstudenterna.

Nästan alla studenter som kommer till akutboenden för att man inte hittat en bostad i Växjö är från utlandet.

Linnéstudenterna säger att det i vissa fall till och med handlar om gränsen till diskriminering.

Att majoriteten är just utländska studenter är problematiskt, säger Linnéstudenterna som menar att det i vissa fall till och med kan handla om diskriminering.

– Vi kan ju få väldigt blandade reaktioner. Ofta är det ju de själva som ringer på privata annonser bland annat, och då märker vi att det är främst svensktalande som får plats och bor som inneboende eller i andra hand, säger Erika Angelsmark som är studiesocialt ansvarig.

– Vi kan även se att vissa bostadsbolag ser att de blir nerringda väldigt mycket och ber om att få bli bortplockade från våra engelsktalade sidor, men kanske inte från de svenska sidorna.

Vad tänker du om det?

– Det tycker vi är väldigt olyckligt och känns väldigt fel så vi brukar ta bort dem från båda sidorna, så att vi i alla fall känner att vi inte gör någon skillnad på studenterna.

Men handlar det om diskriminering?

– Jag tror att det till viss del kan handla om diskriminering, särskilt den här systematiska när man som bolag väljer bort en stor grupp studenter.