Kronoberg

Möt supersurfarna Inga och Göran

3:49 min

Inkomst och utbildning spelar stor roll när det gäller äldre personers användning av internet. Det visar en studie som forskaren Dino Viscovi vid Linnéuniversitetet gjort tillsammans med Seniornet Sweden.

– De som tjänar mindre pengar har färre datorer, medan de som tjänar mer kanske har fyra, fem datorer hemma, där är en skillnad. Och det är också skillnad i användningsmönster, de som är mer välbeställda kan också använda internet på ett mer utvecklat sätt, bland annat eftersom de har bättre grejer, säger Dino Viscovi.

Och det finns även sociala skillnader, enligt Dino Viscovi.

– Har man ingen att fråga i sin omgivning så är det trösklar att gå över. Bor man i ett ensamhushåll och är äldre då använder du datorn lite mindre.

Enligt Dino Viscovi har 95 procent av de 65+ som deltagit i studien en dator med internetuppkoppling i sitt hem.

– Men då ska man komma ihåg att de som inte har en dator också är de som inte ställer upp i enkäter. Vi når inte dem helt enkelt, säger han.

Studien presenteras på en konferens i Växjö i dag.

Hör supersurfarna, eller silversurfarna som de kallar sig, Inga Markensten och Göran Pålsson i ljudklippet ovan.