Tingsryd

Över 100 sjuka - personal följde inte hygienrutiner

Över hundra personer, 49 vårdtagare och 60 personal, insjuknade i våras i influensa och magsjuka. Nu visar det sig att vårdpersonalen inte följde de rutiner för vårdhygien.

Det var tre olika utbrott på särskilda boenden i Tingsryds kommun. 

Vårdpersonalen följde inte de rutiner för vårdhygien, som gäller vid smitta och smittspridning.

Det var inom loppet av tre veckor i våras som utbrotten skedde. Rutinerna var inte kända bland personalen och arbetsledningen var bristfällig och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan fick information om utbrotten lång tid efteråt, visar utredningen som gjorts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.