Region Kronoberg

"Gör Kronoberg till fristadsregion"

Gör Region Kronoberg till en fristadsregion. Det föreslår den moderate regionpolitikern Pernilla Sjöberg, i en motion till regionfullmäktige.

Sen 2012 är Växjö en fristad åt författare. Nu vill hon utvidga det till hela regionen på samma sätt som region Jönköping, Malmö och Västra Götaland.

Pernilla Sjöberg vill med sin motion att Kulturnämnden får i uppdrag att skriva fram ett fristadsprogram för regionen.

– Region Kronobergs kulturpolitik skall bidra till ett öppet, demokratiskt och framåttänkande samhälle med respekt för det fria ordet och den konstnärliga friheten. Därför en fristadsregion, Fristadsregion Kronoberg, säger Pernilla Sjöberg.

– Idag befinner sig mer än 700 människor i fängelse eller under åtal på grund av att de har uttryckt sina åsikter som författare, journalister eller konstnärer. Att vara en fristadsregion innebär ett starkt ställningstagande för yttrandefriheten och demokratin, avslutar Pernilla Sjöberg.