Kronoberg

Västarna inte så farliga som befarat

De 11 500 reflexvästar till förskolebarn som Växjö kommun återkallade i förra veckan efter misstankar om att det fanns giftiga ämnen i trycket på västarna, visade sig inte vara så farliga som man först trodde.

Det andra analyssvaret som nu är klart visar att halterna av hälsofarliga kemikalier ligger under de nivåer som är tillåtet.

Förskolorna uppmanades att slänga västarna då de även luktade illa.

Leverantören kommer kostnadsfritt att leverera nya västar till våren.