En graf visar ökningen.
Så mycket har anmälningar och utredningar ökat i Kronoberg. Ökningen gäller mellan år 2010 och sedan har siffran för år 2014 och prognosen för 2015 viktats så att de getts lika värde.
P4 Kronobergs granskning.

Alla siffror – kommun för kommun

Allt fler barn anmäls till socialtjänsten. Här är ökningarna kommun för kommun, med kommentar från ansvariga chefer. 

Alvesta

 • Ökning i antal anmälningar: 238 procent. (1)
 • Ökning i antal barnavårdsutredningar: 122 procent. (1)

Har personalen ökat i samma utsträckning som anmälningar och utredningar?

Nej, säger Hans Österman som är chef för barn- och familjeavdelningen på socialtjänsten.

Vad förklarar ökningen?

Enligt Hans Österman är människor och myndigheter i dag mer benägna att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att barn far illa. Att 8-åriga Yara i Karlskrona mördades av vuxna har bidragit till ökad anmälningsbenägenhet.

En annan förklaring är att det är svårare att vara förälder i dag. Föräldrar känner sig pressade av höga krav - det gäller bland annat karriär och huslån. Många föräldrar separerar och har svårt att komma överens om vårdnad och vad som är bra uppfostran för barnet, säger Hans Österman.

Om det sätts i relation:

I dag ligger antal anmälningar per 1000 barn i Alvesta på cirka 140. Socialstyrelsen använde sig av måttet när den räknade ut ett snitt i Sverige som gällde för år 2010. Då hamnade rikssnittet på cirka 60 anmälningar/1000 barn. Alvesta låg det året, år 2010, på cirka 40 anmälningar/1000 barn.

En del anmälningar gäller samma barn. Medianvärdet för antalet anmälningar per anmält barn är 1,4, enligt Socialstyrelsens undersökning år 2011. Om antalet anmälningar i Alvesta rensas (siffran delas med 1,4) får vi fram att cirka ett av tio unika barn anmäls till socialtjänsten i Alvesta varje år.

Ett vanligt barn i Alvesta anmäls, sett till statistisk sannolikhet, till socialtjänsten 1-3 gånger under sin barndom (upp till arton år). Sett till att en av tre anmälningar resulterar i barnavårdsutredningar så blir varje eller vartannat barn i Alvesta någon gång under sin barndom utrett av socialtjänsten.

Siffror år för år:

 • År 2010: 166 anmälningar, 80 barnavårdsutredningar.
 • År 2011: 158 anmälningar, 85 barnavårdsutredningar.
 • År 2012: 364 anmälningar, 172 barnavårdsutredningar.
 • År 2013: 317 anmälningar, 194 barnavårdsutredningar.
 • År 2014: 502 anmälningar, 155 barnavårdsutredningar.
 • Prognos för år 2015: cirka 620 anmälningar, cirka 200 barnavårdsutredningar.

Andelen anmälningar som resulterar i barnavårdsutredningar har sjunkit från 48 till 32 procent.

Fotnot:

(1) Förändringen är beräknad på siffran för år 2010 och sedan har prognosen för år 2015 och fastställda siffran för år 2014 getts lika värde.

Lessebo

 • Ökning i anmälningar: 252 procent. (1)
 • Ökningar i barnavårdsutredningar: 234 procent. (1)

Har personalen ökat i samma utsträckning som anmälningar och utredningar?

Nej, säger Alexander Ramsing, tillförordnad chef för individ- och familjavdelningen på socialtjänsten.

Vad beror ökningen i antal anmälningar på?

Lagstiftningen har skärpts till och fler som jobbar med barn och unga måste i dag anmäla om de misstänker att barn far illa. Detta har lett till att myndigheter, exempelvis hälso- och sjukvård, polis samt skola, gör fler anmälningar till socialtjänsten, enligt Alexander Ramsing.

Han menar också att antalet ensamkommande flyktingbarn påverkar. Varje barn som kommer till kommunen utreds för att behovet av omvårdnad och boende ska tillgodoses.

Om det sätts i relation:

I dag ligger antal anmälningar per 1000 barn i Lessebo på cirka 220. Socialstyrelsen använde sig av måttet när den räknade ut ett snitt i Sverige som gällde för år 2010. Då hamnade rikssnittet på cirka 60 anmälningar/1000 barn. Lessebo låg det året, år 2010, på cirka 60 anmälningar/1000 barn.

En del anmälningar gäller samma barn. Medianvärdet för antalet anmälningar per anmält barn är 1,4, enligt Socialstyrelsens undersökning år 2011. Om antalet anmälningar i Lessebo rensas (siffran delas med 1,4) får vi fram att cirka ett av sex unika barn anmäls till socialtjänsten i Lessebo varje år.

Ett vanligt barn i Lessebo anmäls, sett till statistisk sannolikhet, till socialtjänsten 2-4 gånger under sin barndom (upp till arton år). Sett till att nästan två av tre anmälningar resulterar i barnavårdsutredningar så blir varje barn i Lessebo någon gång under sin barndom utrett av socialtjänsten.

Siffror år för år:

 • År 2010: 100 anmälningar, 56 barnavårdsutredningar.
 • År 2011: 132 anmälningar, 71 barnavårdsutredningar.
 • År 2012: 176 anmälningar, 103 barnavårdsutredningar.
 • År 2013: 179 anmälningar, 82 barnavårdsutredningar.
 • År 2014: 294 anmälningar, 143 barnavårdsutredningar.
 • Prognos år 2015: cirka 410 anmälningar, cirka 230 barnavårdsutredningar.

Andelen anmälningar som resulterar i barnavårdsutredningar har sjunkit från 56 till 53 procent.

Fotnot:

(1) Förändringen är beräknad på siffran för år 2010 och sedan har prognosen för år 2015 och fastställda siffran för år 2014 getts lika värde.

Ljungby

 • Ökning i antal anmälningar: 68 procent. (1)
 • Ökning i antal barnavårdsutredningar: 91 procent. (1)

Har personalresurserna ökat i samma omfattning som antalet anmälningar och utredningar?

Nej, säger Elsie Göransson, som vikarierar som chef på barn- och ungdomsavdelningens utredningsenhet på socialtjänsten.

Vad är den viktigaste förklaringen till ökningen av antalet anmälningar?

Det finns en ökad benägenhet att anmäla, säger Elsie Göransson. Att åttaåriga Yara i Karlskrona mördades är en del i det. Elsie Göransson säger att sjukvården anmäler mer i dag än för fem år sedan. Ett exempel är om ett barn lever med en ensam förälder och den föräldern blir sjuk, det kan gälla psykisk ohälsa såväl som cancer. Då anmäler sjukvården oro för barnet till socialtjänsten.

Om det sätts i relation:

I dag ligger antal anmälningar per 1000 barn i Ljungby på cirka 120. Socialstyrelsen använde sig av måttet när den räknade ut ett snitt i Sverige som gällde för år 2010. Då hamnade rikssnittet på cirka 60 anmälningar/1000 barn. Ljungby låg det året, år 2010, på cirka 55 anmälningar/1000 barn.

En del anmälningar gäller samma barn. Medianvärdet för antalet anmälningar per anmält barn är 1,4, enligt Socialstyrelsens undersökning år 2011. Om antalet anmälningar i Ljungby rensas (siffran delas med 1,4) får vi fram att cirka ett av tolv unika barn anmäls till socialtjänsten varje år.

Ett vanligt barn i Ljungby anmäls, sett till statistisk sannolikhet, till socialtjänsten 1-2 gånger under sin barndom (upp till arton år). Sett till att nästan två av tre anmälningar resulterar i barnavårdsutredningar så blir varje eller vartannat barn i Ljungby någon gång under sin barndom utrett av socialtjänsten.

Siffror år för år:

 • År 2010: cirka 300 anmälningar, cirka 170 barnavårdsutredningar. (2)
 • År 2011: 379 anmälningar, 209 barnavårdsutredningar.
 • År 2012: 446 anmälningar, 241 barnavårdsutredningar.
 • År 2013: 511 anmälningar, 316 barnavårdsutredningar.
 • År 2014: 634 anmälningar, 366 barnavårdsutredningar.
 • Prognos år 2015: Cirka 510 anmälningar, cirka 360 barnavårdsutredningar.

Andelen anmälningar som leder till barnavårdsutredningar har ökat från cirka 55 procent till 63 procent.

Fotnot:

(1) Förändringen är beräknad på den uppskattade siffran för år 2010 siffran för år 2011 (som getts lika värde) och sedan har prognosen för år 2015 och fastställda siffran för år 2014 getts lika värde. 

(2) Kommunen saknar exakt siffra för år 2010. Ansvarig för att ta fram siffrorna, Linda Farkas på Ljungby kommun, har uppskattat siffran.

Markaryd

 • Ökning i antal anmälningar: 30 procent. (1)
 • Ökning i antal barnavårdsutredningar: 8 procent. (1)

Har personalresurserna ökat i samma omfattning som antalet anmälningar och utredningar?

Ja, säger Inger Ohlin som är chef på individ och familjeomsorgsavdelningen på socialförvaltningen. Däremot har det blivit för lite resurser nu under hösten eftersom det kommit så mycket ensamkommande flyktingbarn.

Vad förklarar ökningen i antalet anmälningar?

Att lagstiftningen skärpts, säger Inger Ohlin. Flera myndigheter känner ökat krav att anmäla när de misstänker att barn far illa. Det heter numera att skola och hälsovård "ska" anmäla. Tidigare var det "bör".

Det finns också rättsfall som visar att man kan bli dömd om man låter bli att anmäla misstankar att barn far illa, säger Inger Ohlin. Fallet med Yara i Karlskrona har fått oss och andra myndigheter att känna större ansvar.

Om det sätts i relation:

I dag ligger antal anmälningar per 1000 barn i Markaryd på cirka 150. Socialstyrelsen använde sig av måttet när den räknade ut ett snitt i Sverige som gällde för år 2010. Då hamnade rikssnittet på cirka 60 anmälningar/1000 barn. Markaryd låg det året, år 2010, på cirka 110 anmälningar/1000 barn.

En del anmälningar gäller samma barn. Medianvärdet för antalet anmälningar per anmält barn är 1,4, enligt Socialstyrelsens undersökning år 2011. Om antalet anmälningar i Markaryd rensas (siffran delas med 1,4) får vi fram att cirka ett av tio unika barn anmäls till socialtjänsten varje år.

Ett vanligt barn i Markaryd anmäls, sett till statistisk sannolikhet, till socialtjänsten 1-3 gånger under sin barndom (upp till arton år). Sett till att varannan anmälan resulterar i barnavårdsutredningar så blir i snitt varje barn i Markaryd någon gång under sin barndom utrett av socialtjänsten.

Siffror år för år:

 • År 2010: cirka 210 anmälningar, 106 barnavårdsutredningar. (2)
 • År 2011: cirka 230 anmälningar, 126 barnavårdsutredningar. (2)
 • År 2012: 217 anmälningar, 137 barnavårdsutredningar.
 • År 2013: 188 anmälningar, 114 barnavårdsutredningar.
 • År 2014: 274 anmälningar, 118 barnavårdsutredningar.
 • Prognos för år 2015: Cirka 270 anmälningar, cirka 110 (3)barnavårdsutredningar.

Andelen anmälningar som leder till en barnavårdsutredning har sjunkit från cirka 50 procent till cirka 40 procent.

Fotnot:

(1) Förändringen är beräknad på den uppskattade siffran för år 2010 och sedan har prognosen för år 2015 och fastställda siffran för år 2014 getts lika värde.

(2) För år 2010 och år 2011 har en beräkning gjorts på antalet anmälningar inklusive ansökningar. Siffra enskilt för anmälningar har inte lämnats.

(3) För år 2015 finns inte någon siffra redovisad, istället har en uppskattning gjorts baserad på antalet anmälningars året innan och den allmänna trenden i länet.

Växjö

 • Ökning i antal anmälningar: 69 procent. (1)
 • Ökning i antal barnavårdsutredningar: 69 procent eller något lägre. (2)

Har personalresurser ökat i samma omfattning som anmälningar och utredningar?

Nej, uppger Charlotta Brag Forsling som är chef på avdelningen Barn och familj på socialförvaltningen.

Vad beror ökningen på?

Den psykiska ohälsan bland vuxna i samhället ökar och det påverkar barnen, säger Charlotta Brag Forsling. Det handlar också om att det finns ett stort utanförskap i samhället. Även våldet i nära relationer ökar.

Framförallt ökar antalet anmälningar som gäller yngre barn, mellan 0 och 6 år. De anmälningarna kommer ofta från skolan eller BVC och handlar om föräldrar som har svårt att ta hand om sina barn, de har brister i omsorgen av olika anledningar.  

Charlotta Brag Forsling säger att skolpersonal blev mer anmälningsbenägna, framförallt efter det som hände i Karlskrona när Yara mördades.

Om det sätts i relation:

I dag ligger antal anmälningar per 1000 barn i Växjö på cirka 100. Socialstyrelsen använde sig av måttet när den räknade ut ett snitt i Sverige som gällde för år 2010. Då hamnade rikssnittet på cirka 60 anmälningar/1000 barn. Växjö låg det året, år 2010, på cirka 60 anmälningar/1000 barn.

En del anmälningar gäller samma barn. Medianvärdet för antalet anmälningar per anmält barn är 1,4, enligt Socialstyrelsens undersökning år 2011. Om antalet anmälningar i Växjö rensas (siffran delas med 1,4) får vi fram att cirka ett av tio unika barn anmäls till socialtjänsten varje år.

Ett vanligt barn i Växjö anmäls, sett till statistisk sannolikhet, till socialtjänsten en gång under sin barndom (upp till arton år). Sett till att knappt hälften av anmälningarna resulterar i barnavårdsutredningar så blir i snitt vartannat barn i Växjö någon gång under sin barndom utrett av socialtjänsten.

Siffrorna år för år:

 • År 2010: 1041 anmälningar, cirka 420 barnavårdsutredningar. (2)
 • År 2011: cirka 1100 anmälningar, cirka 460 barnavårdsutredningar. (3)
 • År 2012: cirka 1200 anmälningar, cirka 500 barnavårdsutredningar. (3)
 • År 2013: 1349 anmälningar, cirka 540 barnavårdsutredningar.
 • År 2014: 1802 anmälningar, cirka 710 barnavårdsutredningar.
 • Prognos år 2015: Cirka 1720 anmälningar, cirka 700 barnavårdsutredningar.

Fotnot:

(1) Förändringen är beräknad på siffran för år 2010 och sedan har prognosen för år 2015 och fastställda siffran för år 2014 getts lika värde.

(2) Kommunen har uppgett att cirka 40 procent av anmälningar leder till barnavårdsutredningar. Den har inte angett specifik siffra för varje enskilt år. Möjligen har andelen utredningar minskat något på senare år, säger Charlotta Brag Forsling.

(3) Kommunen har inte lämnat specifika siffror för år 2011 och 2012 och dessa är därför uppskattningar baserad på ökningstakten mellan år 2010 och 2013.

Tingsryd

 • Ökning i antal anmälningar: 106 procent. (1)
 • Ökning i antal barnavårdsutredningar: 86 procent. (1)

Har personalresurser ökat i samma omfattning som anmälningar och utredningar?

Nej, säger Ragnhild Olsson, som är chef för individ och familjeomsorgen på socialförvaltningen.

Vad beror ökningen av anmälningar på?

En förklaring är nyanlända flyktingar. Det finns också en ökad medvetenhet om barns utsatthet, det hänger mycket ihop med vad som hände åttaåriga Yara. Människor anmäler mer.

Dessutom är det tuffare att vara förälder i dag, säger Ragnhild Olsson. Vuxna har krav på sig och många känner sig pressade. Det är svårare att få bostad och jobb, enligt Ragnhild Olsson. Det är svårt att vara en bra förälder.

Om det sätts i relation:

I dag ligger antal anmälningar per 1000 barn i Tingsryd på cirka 100. Socialstyrelsen använde sig av måttet när den räknade ut ett snitt i Sverige som gällde för år 2010. Då hamnade rikssnittet på cirka 60 anmälningar/1000 barn. Tingsryd låg det året, år 2010, på cirka 50 anmälningar/1000 barn.

En del anmälningar gäller samma barn. Medianvärdet för antalet anmälningar per anmält barn är 1,4, enligt Socialstyrelsens undersökning år 2011. Om antalet anmälningar i Tingsryd rensas (siffran delas med 1,4) får vi fram att cirka ett av tio unika barn anmäls till socialtjänsten varje år.

Ett vanligt barn i Tingsryd anmäls, sett till statistisk sannolikhet, till socialtjänsten en gång under sin barndom (upp till arton år). Sett till att varannan anmälan resulterar i barnavårdsutredningar så blir i snitt vartannat barn i Tingsryd någon gång under sin barndom utrett av socialtjänsten.

Siffror år för år:

 • År 2010: 108 anmälningar, 65 barnavårdsutredningar.
 • År 2011: 153 anmälningar, 87 barnavårdsutredningar.
 • År 2012: 127 anmälningar, 68 barnavårdsutredningar.
 • År 2013: 158 anmälningar, 84 barnavårdsutredningar.
 • År 2014: 216 anmälningar, 112 barnavårdsutredningar.
 • Prognos år 2015: Cirka 230 anmälningar, cirka 130 barnavårdsutredningar.

Andelen anmälningar som leder till barnavårdsutredning har minskat från 60 procent till 54 procent.

Fotnot:

(1) Förändringen är beräknad på siffran för år 2010 och sedan har prognosen för år 2015 och fastställda siffran för år 2014 getts lika värde.

Uppvidinge

 • Ökning antal anmälningar: 605 procent. (1)
 • Ökning antal barnavårdsutredningar: 1717 procent. (1)

Har personalresurserna ökat lika mycket som anmälningarna och utredningarna?

Nej, säger Maria Eriksson som är chef för individ- och familjeomsorgen på socialförvaltningen.

Vad förklarar ökningen av anmälningar?

Omgivningen till barn anmäler mer, framförallt skolan är bättre på att fånga upp barns utsatthet, säger Maria Eriksson. Hon säger att det senaste året har det kommit många ensamkommande flyktingbarn och de blir automatiskt en utredning.

Om det sätts i relation:

I dag ligger antal anmälningar per 1000 barn i Uppvidinge på cirka 120. Socialstyrelsen använde sig av måttet när den räknade ut ett snitt i Sverige som gällde för år 2010. Då hamnade rikssnittet på cirka 60 anmälningar/1000 barn. Uppvidinge låg det året, år 2010, på cirka 15 anmälningar/1000 barn.

En del anmälningar gäller samma barn. Medianvärdet för antalet anmälningar per anmält barn är 1,4, enligt Socialstyrelsens undersökning år 2011. Om antalet anmälningar i Uppvidinge rensas (siffran delas med 1,4) får vi fram att cirka ett av tio unika barn anmäls till socialtjänsten varje år.

Ett vanligt barn i Uppvidinge anmäls, sett till statistisk sannolikhet, till socialtjänsten 1-2 gånger under sin barndom (upp till arton år). Sett till att varannan anmälan resulterar i barnavårdsutredningar så blir varje eller vartannat barn i Uppvidinge någon gång under sin barndom utrett av socialtjänsten.

Siffrorna år för år:

 • År 2010: 29 anmälningar, 6 barnavårdsutredningar.
 • År 2011: 23 anmälningar, 14 barnavårdsutredningar.
 • År 2012: 52 anmälningar, 14 barnavårdsutredningar.
 • År 2013: 87 anmälningar, 55 barnavårdsutredningar.
 • År 2014: 224 anmälningar, 128 barnavårdsutredningar.
 • Prognos år 2015: Cirka 185 anmälningar, cirka 90 barnavårdsutredningar.

Andelen anmälningar som leder till barnavårdsutredningar har ökat från 21 procent till 51 procent.

Fotnot:

(1) Förändringen är beräknad på siffran för år 2010 och sedan har prognosen för år 2015 och fastställda siffran för år 2014 getts lika värde.

Älmhult

 • Ökning i antal anmälningar: 80 procent. (1)
 • Ökning i antal barnavårdsutredningar: 18 procent. (1)

Har personalresurserna ökat lika mycket som utredningarna och anmälningar?

Ja, säger Jenny Smedberg som är individ- och familjeomsorgschef på socialförvaltningen i Älmhult.

Vad beror ökningen i anmälningar på?

Människor och myndigheter anmäler mer, framförallt har socialtjänsten och skolan en bra samverkan och det har lett till att det blir fler anmälningar. Skolan känner sig trygg med att anmäla, säger Jenny Smedberg.

Det senaste året, framförallt nu under hösten, har antalet ensamkommande flyktingbarn påverkat. Det kommer ungefär fem i veckan och alla de utreds när det gäller vårdbehov och boende.

Om det sätts i relation:

I dag ligger antal anmälningar per 1000 barn i Älmhult på cirka 75. Socialstyrelsen använde sig av måttet när den räknade ut ett snitt i Sverige som gällde för år 2010. Då hamnade rikssnittet på cirka 60 anmälningar/1000 barn. Älmhult låg det året, år 2010, på cirka 40 anmälningar/1000 barn.

En del anmälningar gäller samma barn. Medianvärdet för antalet anmälningar per anmält barn är 1,4, enligt Socialstyrelsens undersökning år 2011. Om antalet anmälningar i Älmhult rensas (siffran delas med 1,4) får vi att cirka ett av tjugo unika barn anmäls till socialtjänsten varje år.

Ett vanligt barn i Älmhult anmäls, sett till statistisk sannolikhet, till socialtjänsten en gång under sin barndom (upp till arton år). Sett till att varannan anmälan resulterar i barnavårdsutredningar så blir i snitt vartannat barn i Älmhult någon gång under sin barndom utrett av socialtjänsten.

Siffror år för år:

 • År 2010: 131 anmälningar, 88 barnavårdsutredningar.
 • År 2011: 96 anmälningar, 68 barnavårdsutredningar.
 • År 2012: 175 anmälningar, 111 barnavårdsutredningar.
 • År 2013: 131 anmälningar, 33 barnavårdsutredningar.
 • År 2014: 251 anmälningar, 87 barnavårdsutredningar.
 • Prognos år 2015: Cirka 220 anmälningar, cirka 120 barnavårdsutredningar.

Andelen anmälningar som leder till barnavårdsutredningar har minskat från 67 procent till 44 procent.

Fotnot:

(1) Förändringen är beräknad på siffran för år 2010 och sedan har prognosen för år 2015 och fastställda siffran för år 2014 getts lika värde.

Efterforskning och sammanställning: Johan Nordström, Sveriges Radio P4 Kronoberg (hör av dig till reportern)

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".