Kronoberg

Mammografi snart gratis

Från och med den 1 juli nästa år kommer mammografi och gynekologisk cellprovtagning bli avgiftsfri. Det var en enhällig regionstyrelse som beslutade om att ta bort dessa avgifter idag.

Vi har sett signaler på att kvinnor inte kommer till undersökningar, och för en del kan det vara kostnaden som gör att de avstår besöket." - Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Genom att göra mammografi och gynekologisk cellprovtagningen avgiftsfri räknar vi med att fler kommer till sina besök, menar Fransson.

Vissa andra taxor förändras också den 1 juli, det kommer att ge en ökad kostnad för regionen på en miljon kronor per år.

LISTA: Viktiga förändringar i taxor 

  • Avgiftsfri gynekologiskt cellprov
  • Avgiftsfri mammografi
  • Inkludera resterande screeningavgifter i högkostnadsskyddet
  • Avgiftsfri tobaksavvänjning
  • Bidrag för hemdialys - 6 000 kronor/år/patient
  • Debitera för kopior gällande allmän handling - 10 kopior eller fler - 6 kronor per sida

Ovan gäller från den 1 juli 2016.