Region Kronoberg

C vill ha nollvision mot ohälsa av jobbet

Ingen anställd i Region Kronoberg ska bli sjukskriven på grund av sitt arbete eller den fysiska eller psykiska arbetsmiljön. Det anser Centerpartiet i regionen

I en motion till regionfullmäktige föreslår de en nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning.

Enligt Centerpartiet ökar sjukfrånvaron i region Kronoberg och detta kan kopplas till ökad stress. Därför behövs nollvisionen, skriver Centerpartiet

– I detta arbete har vi som arbetsgivare det största ansvaret, men även samtliga anställda ansvarar för en god arbetsmiljö för sina arbetskollegor.

– Vi som arbetsgivare måste bejaka och stimulera ett gott ledarskap på våra arbetsplatser. Ingen medarbetare i Region Kronoberg ska bli sjuk av sin arbetsmiljö, säger Sven Sunesson.