Växjö

Problem på Söraby skola – omedelbara åtgärder krävs

2:51 min

Skolinspektionen har krävt omedelbara åtgärder på Söraby skola i Växjö kommun. 

Efter en inspektion nyligen berättade oroliga eleverna om ett hot som inträffat och nu har utbildningsnämnden satt in extra personal i ledningen för att öka tryggheten och utreda vad som hänt. 

– Skolinspektionen skriver att det kan vara en otrygg situation för barn och elever på Söraby skola och det tar vi absolut på största allvar och därför har de ställt ett antal frågor till oss,  säger Camilla Holmqvist, chef vid utbildningsförvaltningen. 

– Vi har satt in rätt så mycket extra åtgärder nu för att själva skapa oss en bild av exakt hur det ser ut och om det ligger något i den här kritiken och var det i så fall har brustit, säger Holmqvist.

Malin Borg, ordförande i föräldrarådet på skolan, menar att det handlar om resursbrist.

– Jag har upplevt att det inte alltid funnits de resurser som behövs, säger hon. 

Men skolans rektor Johan Åberg menar att kritiken mot skolan är överdriven:

–  På alla skolor jobbar man med arbetsmiljön, och jag håller med om att det varit incidenter som skapat oro men det handlar om en liten grupp, inte skolan som helhet, säger Åberg och betonar samtidigt att man tar detta på allvar.