Kronoberg

Polis inför rätta igen efter felaktig utvisning av Karim Mitanda

I dag hölls hovrättsförhandlingen mot den polis från Kronoberg som utvisade Karim Mitanda från Uganda på felaktiga grunder.

Det var 2013 som Karim Mitanda tvångshämtades av polisen i Lessebo och sedan utvisades, trots att hans ärende hos Migrationsverket ännu inte var avgjort.

I Växjö tingsrätt friades den ansvarige polisen, men överåklagare Eva Nilsson i Malmö valde att överklaga till hovrätten. Hon vill att polisen döms för tjänstefel till dagsböter.

Polisen däremot menar att han ska frias helt då han inte varit straffbart oaktsam.

Domen meddelas den 3 december.