Tingsryd

Vill ha hjälp av Kronofogden med att få bort plank

Partiledaren bakom Tingsrydsalternativet Björn Hvornum, vill ha hjälp av Kronofogden med att ta bort ett plank och en postlåda som hans granne har placerat på hans mark i Linneryd.

Hvornum menar att grannen vägrar att ta bort det. Han har också kontaktat Posten (Post Nord) och polisanmält planket utan resultat.

Posten menar att de inte kan ta ställning till ägareförhållanden och åklagaren har lagt ner utredningen.

Nu står hoppet till Kronofogden alltså dit Björn Hvornum har skickat en ansökan om särskild handräckning som det heter i syfte att få bort planket.