Växjö

(S) vill minska de delade turerna i omsorgen

Socialdemokraterna i Växjö tycker det är hög tid att ta tag i omsorgens delade turer. Därför kommer de att lägga fram ett förslag i omsorgsnämnden i veckan om att minska de delade turerna.

Delade turer påverkar både arbetsmiljö och livsvillkoren för de som jobbar och även Växjö kommuns attraktivitet som arbetsgivare, menar Socialdemokraterna.

– Ingen som jobbar inom omsorgen i Växjö ska ha arbetsschema eller arbetsvillkor som påverkar hälsan eller välbefinnandet negativt. Därför vill vi se en plan för att minska användandet av delade turer, säger Tomas Thornell (S), vice ordförande i omsorgsnämnden.

Forskning visar att delade arbetspass kan leda till en rad problem för de anställda. Uppehållen mellan arbetspassen är svåra att använda på ett vettigt sätt och både fritiden och det sociala livet påverkas negativt.

Många känner sig inte lediga när arbetsdagen är uppsplittrad, trots att de är lediga mellan turerna. Stressforskningsinstitutet har påvisat samband mellan arbete med delade turer och problem med sociala relationer.

– Flera kommuner runt om i landet har beslutat att avskaffa delade turer, däribland Norrköping, Kalix, Göteborg och Helsingborg. Det visar att det är möjligt att organisera arbetet så att de anställda får en sammanhållen arbetsdag. Vårt förslag är ett första steg mot att ta bort delade turer, avslutar Thornell.