Växjö

Politiker: En ny gata genom Araby kan minska oroligheterna

Efter den senaste tidens oroligheter på Araby i Växjö föreslår kommunledningen att kommunstyrelsen beslutar om att undersöka möjligheten att anlägga en ny gata för trafik genom Araby.

Idén kom redan förra året då moderaterna Anna Tenje och Mikael Virdelo skrev i ett förslag att Bokelundsvägen ska knytas samman med Höstvägen, för att öka tryggheten.

Kommunalrådet Per Schöldberg (C) säger i ett pressmeddelande att politiker på kommunen nu ska sätta sig och titta på hur det här skulle kunna se ut. Givetvis måste trafiksäkerheten vara hög och fotgängare och cyklister prioriteras, skriver han.

– Området längs med före detta banvallen är utpekat som ett otryggt område i planprogrammet för Araby. En ny gata skulle kunna vara en del i att ändra på det, eftersom det skulle innebära mer liv och rörelse i området vid Arabyparken och Bokelundsvägen, säger Per Schöldberg.

Planeringen för gatan ska tas med i budgetarbetet inför 2017.