Växjö

Kommunen överklagar friskolornas krav på ändrad elevpeng

Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun överklagar nu förvaltningsrättens beslut om ändrade beräkningar av friskolebidragen till kammarrätten.

I en dom i juni slog förvaltningsrätten fast att utbildningsförvaltningen måste göra om beräkningarna för bidragsbeloppen till friskolorna i Växjö kommun.

Domen kom efter att många friskolor ifrågasatt om kommunen beräknat bidragsbeloppen och elevunderlaget korrekt,  och om kommunens beslut varit tillräckligt transparent.

Förvaltningschefen Camilla Holmqvist säger i ett pressmeddelande att deras överklagan handlar om att dom tycker att det är oklart hur lagen ska tolkas och att rättsläget inte är tillräckligt tydligt.