Farligt för anställda och turister vid timmerlagren i länet

De enorma timmerlager som nu finns på flera platser i länet är farliga arbetsplatser. Under fredagen träffades Arbetsmiljöverket i Växjö och de stora skogsbolagen, för att gå igenom hur man kan öka säkerheten.

- Det finns stora risker, bland annat för de som lastar av timret och de som sköter bevattningen, säger Joel Persson på Arbetsmiljöverket.

Lagret i Byholma är det största, 800 meter långt och 13 meter högt, och det tillhör Vida. Och även om styrelseordföranden i Vida-koncernen, Christer Johansson, anser att det är viktigt att förbättra säkerheten för de anställda, är han mest orolig för de turister som besöker timmerlagren.

- Vi har nu satt upp en massa skyltar och gjort en snitslad bana på lagret i Byholma, men alla följer ju tyvärr inte reglerna, säger Christer Johansson.