Mentorer till doktorander på Växjö universitet ska ge bättre hälsa

Alla doktorander på Växjö universitet ska erbjudas en egen mentor. Bakgrunden är att många doktorander mår dåligt och upplever en utsatt arbetsposition.

Mentorsprogrammet är en del av universitetets stora arbetsmiljösatsning, HALV-projektet, som startar till hösten.

- Doktoranden ska kunna vända sig till mentorn för att få stöd eller prata karriärmöjligheter. Det säger Anders Åberg, som är prefekt vid institutionen för humaniora och den som väckte idén om ett mentorsprogram.