Skogsolyckor rapporteras inte till Arbetsmiljöverket

Trots att två personer varje dag söker upp akutmottagningarna i Växjö och Ljungby efter att ha skadat sig vid olyckor i skogen, får Arbetsmiljöverket bara reda på en liten bråkdel.

Bara 61 skogsolyckor har rapporterats till dem sen stormen den 8:e januari.

- Det här är allvarligt, vi måste ha information för att utreda vad som inte fungerar och på så sätt kunna förhindra att det händer igen, säger Dag Björkqvist på Arbetsmiljöverkets Växjödistrikt.

Och arbetsmiljöverket hoppas i framtiden kunna ta hjälp av just lasaretten och deras register för att få reda på alla olyckor.

- Vi behöver inte få reda på namn, utan bara att olyckan inträffat och hur den inträffade, säger Dag Björkqvist.